Despre

Societatea pentru Ergonomia și Managementul Mediului de Lucru (Ergonomics & Workplace Management Society), denumită prescurtat ERGOWORK, este o organizație stiințifică, neguvernamentală din România, constituită prin acordul liber exprimat, de către oameni de stiință și practicieni care desfăsoară activități profesionale, didactice și de cercetare în domeniul ergonomiei și al managementului mediului de lucru cu toate domeniile incluse sau conexe precum facility management, mentenanță, managementul operațiilor și proceselor, workplace management, property management, managementul resurselor umane, management financiar, psihologia/sociologia muncii, medicina muncii, siguranța și securitatea muncii, arhitectură, design. Societatea ERGOWORK este membră a Federation of the European Ergonomics Societies (FEES).

În timpul celui de al doilea război mondial nivelul de dezvoltare a noilor tehnici a produs în practica folosirili lor accidente violente cu pierderi de vieţi omeneşti şi pagube materiale. Astfel, a devenit necesară realizarea unor studii complexe cu privire la sistemul om-maşină-mediu pentru a se realiza adaptarea tehnicii la om.

În anul 1947 psihologul K. F. H.  Murell de la Universitatea Bristol – Anglia a fost invitat să avizeze echipamentul militar al Marii Britanii. În acest sens Murell a iniţiat un grup multidisciplinar format din fiziologi, medici, igienişti, antropologi şi sociologi care a dus la apariţia ergonomiei ca ştiinţă.

În anul 1949 la Oxford are loc prima reuniune a Societăţii de Cercetări Ergonomice (Ergonomics Research Society) care defineşte şi certifică ergonomia ca ştiinţă de sine stătătoare.

Termenul de ergonomie vine din limba greacă (ergos=muncă, travaliu, efort şi nomos=lege naturală, normă). Acesta a fost folosit pentru prima dată în anul 1857 de biologul polonez Wojciech Zostryebowski în studiul său Perspectivele ergonomiei ca ştiinţă a muncii.

O definiţie simplă şi actuală poate fi sintetizată astfel: ergonomia este ştiinţă care studiază relaţiile dintre om, echipament şi mediul de lucru în scopul îmbunătăţirii performaţelor profesionale şi a stării de bine individuale.

Conceptul de stare de bine „wellbeing” se referă, atât la starea fizică, fiziologică de sănătate, cât şi la cea psiho-socială marcată de sentimentele de satisfacţie, dezvoltare, împlinire personală şi aparteneţă la grup – comunitate prin contribuţia personală adusă acesteia.

Conceptul de wellbeing este în strânsă legătură cu cel de calitate a vieţii care evaluează de fapt nivelul general al stării de bine (wellbeing) la nivel de individ şi societate. Indicatorii privitori la calitatea vieţii includ pe lângă venituri şi ocupaţia profesională şi indicatori privind mediul înconjurător natural şi construit, sănătatea psihică şi fizică, educaţia, timpul de recreere şi relaxare, precum şi relaţiile sociale.

O altă definire recentă a ergonomiei, care o conectează la noua disciplină a workplace managementului, este ca știință care potrivește locul de muncă / mediul de lucru și cerințele postului la lucrător.

Din perspectiva ERGOWORK, workplace managementul (managementul mediului de lucru) este abordat pe filonul dezvoltat foarte recent de către rețelele internaționale de facility management și disciplina de facility management (FM) în conexiune cu abordarea științifică, de tradiție, a ergonomiei.

O definiție larg acceptată a workplace managementului este ca sumă a workspace (spațiul de lucru),  plus cultură (capital uman / resurse umane / comunități), plus tehnologie (echipamente, instalații, IT&C, mașini,-utilaje).

Work(space) + Culture + Technology = Work(place)

În același timp se manifestă în prezent și o dezbatere asupra conceptului de workplace management in relație cu FM-ul. In ce măsură este o disciplină inclusă a FM sau complementară. Din punct de vedere teoretic, definițiile FM acoperă sfera workplace managementului (integrarea oamenilor, spațiului, proceselor din mediul construit pentru îmbunătățirea calității vieții și a performanței organizaționale). În practică însă, FM-ul este văzut ca activitatea de întrețienere a spațiilor și echipamentelor. Din acest motiv organizațiile de FM tind să includă în denumire conceptul de workplace management ca o activitate distinctă în scopul sublinierii componentei strategice a activității de FM și a accentului pus pe oameni, cultură organizațională, managementul locurilor și spațiilor de lucru în relație cu performanța globală a organizației.

Astfel, dacă workplace managementul s-a dezvoltat mai ales din sfera practicienilor, ergonomia are o direcție care s-a dzvoltat în același sens, dar mai mult din perspectivă științifică.

Date societate:

Denumire: Asociaţia SEMML (prescurtare legală şi bancară a întregului nume “Societatea pentru Ergonomia și Managementul Mediului de Lucru”)

Adresa: 300133 Timișoara, România, Bd. Simion Bărnuțiu nr. 28

CIF: 41801596

Decizie înscriere în registrul entităților / unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale nr. 194052395 /10.12.2019

IBAN lei: RO93 BACX 0000 0018 8209 1001, SWIFT code: BACXROBU, UniCredit Bank SA, Sucursala Timișoara

IBAN euro: RO66 BACX 0000 0018 8209 1002, SWIFT code: BACXROBU, UniCredit Bank SA, Timisoara Branch

%d bloggers like this: