ErgoWork goes in Europe!

Începând cu 20.10.2020, ora 10:20 (RO time), Societatea pentru Ergonomia și Managementul Mediului de Lucru (înființată în 02.10.2019 și având acronimul generic ErgoWork) a fost acceptată ca MEMBRU ASOCIAT al Federației Europene a Societăților de Ergonomie (Federation of European Ergonomics Societies, https://www.ergonomics-fees.eu/).

Aplicația și cererea de intenție au fost transmise spre analiză în luna martie 2020 și apoi susținute în fața Consiliului FEES de către doamna Prof. univ. dr. ing. Anca DRAGHICI, președintele ErgoWork. Un rol important în susținerea candidaturii ErgoWork l-au avut societățile ergonomice din Ungaria (Prof. Dr. Gyula SZABO, președinte), din Serbia (Prof. Dr. Aleksandar ZUNJIC, președinte), din Croația (Asst. Prof. Davor SUMPOR, PhD., președinte) și din Cehia (MUDr. Lukas SOLTYS, președinte).

Între timp două evenimente majore au contribuit la creșterea vizibilității activității ergonomiștilor români din universități, centre de cercetare și companii:

  • ErgoWork 2020 International Conference on Ergonomics and Workplace Management, organizat în perioada 18-20 iunie 2020 la Timișoara, România, organizat de un grup de inițiativă de la Facultatea de Management în Producție și Transporturi de la Universitatea Politehnica Timișoara, împreună cu GreenForest srl și alți parteneri academici și industriali (http://www.mpt.upt.ro/cercetare/conferinte/ergowork.html);
  • Aprobarea “Ergonomics and Human Factors Regional Educational CEEPUS Network” (CIII-HU-1506-01-2021, 01.09.2020 – 31.08.2021 cu posibilitate de prelungire) care creează cadrul de colaborare cu alți cercetători din universități partenere din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Croația, România (Universitatea Politehnica Timișoara), Austria, Slovacia și Polonia. Scopul acestei colaborări este armonizarea și validarea practicilor educaționale în domeniul ergonomiei și susținerea derulării unor teme de cercetare comune, mai ales cele asociate programelor doctorale. Nu în ultimul rând, colaborarea între partenerii rețelei CEEPUS impune activități publicistice și de participare, susținere a evenimentelor științifice (https://sites.google.com/view/ceepusergohf/home).

Astfel, în acest moment istoric pentru comunitatea ergonomiștilor din România consider că am împlinit un vis al „părinților ergonomiei și al managementului sănătății și securității muncii” din țara noastră, întemeietori ai programelor de educație și cercetare din diferite universități, institute de cercetare și companii. Mai mult, azi „se deschid porțile” unei noi ere pentru educația și cercetarea ergonomică românească care va avea și trebuie să aibă o mai bună racordare și raportare la realizările și tendințele europene.

Prof. univ. dr. ing. Anca DRAGHICI

Președinte Societatea pentru Ergonomia și Managementul Mediului de Lucru

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: