Înscrieri Curs Ergonomist

Expert Consulting, prin proiectul “Resurse umane competitive pentru adaptarea la SNCDI în Regiunea Vest”, cu sprijinul Societăţii ErgoWork şi al GreenForest, organizează un curs gratuit, autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări, în noua profesie de ergonomist, recunoscută conform Standardului Ocupaţional COR 226309. Certificatele obținute la absolvire au recunoaștere națională și europeană și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației, fiind eliberate împreună cu suplimentele descriptive în care se menționează competențele dobândite.

Cursul este destinat absolvenţilor de studii superioare, angajaţi în funcţii care nu sunt de conducere, şi cu domiciliul în Regiunea Vest (judeţele Timiş, Arad, Caraş Severin şi Hunedoara). Durata cursului este de 6 săptămâni, începând din luna februarie 2021, iar locaţia este în incinta spaţiului de evenimente Workplace Lab, din clădirea GreenForest de pe Bdul. Simion Bărnuţiu 28, Timişoara.

În conţinutul cursului se numără subiectele:

 • Factorii umani – senzația și percepția, selecția și controlul acțiunii, procesarea informației, modele de luare a deciziei, aspecte de bază de antropometrie în proiectarea unui produs, bazele biomecanicii și a proiectării locului de muncă;
 • Proiectarea sarcinilor de lucru – analiza sarcinii, proiectarea posturilor și a echipelor, atenționări, aspecte afective;
 • Proiectarea echipamentelor, locului de muncă și a mediului de lucru – vibrații, zgomote, iluminare, aerisire, deplasare, mișcări repetitive, temperatura, s.a.;
 • Sănătate, siguranță și comfort la locul de muncă – sănătatea ocupațională, eroarea umană, rezolvarea riscurilor medicale, proiectarea modului de atenționare, utilizarea echipamentului de protecție;
 • Evaluarea riscurilor – investigarea accidentelor și incidentelor de muncă, audit ergonomic, analiza cost-beneficiu a investițiilor în sistemele ergonomice, metode de evaluare a rezultatelor și implicațiilor ergonomice;
 • Interacțiunea OM-COMPUTER – afișaje vizuale, vizualizarea informațiilor, factorii umani în comunități online, factorii umani în securitatea informației, factorii umani în mediul ambiental inteligent;
 • Proiectarea pentru diferențele individuale – proiectarea pentru persoane cu funcționalitate limitată, proiectarea pentru persoane vârstnice, proiectarea pentru copii;
 • Studii de caz – ergonomia în birouri, firme de producție, în transport și automatizări.

Printre beneficiile cursului se numără:

 • Identificarea modului în care se armonizează competențele și capabilitatea umană cu gradul de încărcare și distribuția sarcinilor de lucru,
 • Identificarea de metode de organizare/auto-organizare eficientă a activităților la locul de muncă și de control al factorilor de mediu, aspectelor fizice și psihologice legate de muncă,
 • Identificarea de metode de creșterea eficienței și productivității muncii și de echilibrare a programului de lucru cu viața privată,
 • Identificarea de metode de scădere a numărului de greșeli/neconformități/rebuturi,
 • Identificarea de metode de retenție la locul de muncă, motivarea angajaților,
 • Identificarea de metode de dezvoltare de noi produse/servicii/procese din perspectivă ergonomică.

Pentru mai multe detalii despre modul de înscriere şi participare la curs se poate folosii formularul de contact al paginii sau adresa de email: ergoworksociety@gmail.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: